Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Zawód Przyszłości Dekarz znów w szkołach

Wakacje szybko minęły, uczniowie wrócili do szkół, a projekt Zawód Przyszłości Dekarz nie zwalnia w działaniach. Znamy już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych do klas dekarskich. Wniosków dotyczących podejmowanych przez nas działań jest wiele, a większość z nich z pewnością wykorzystamy w kolejnych miesiącach trwania kampanii.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w tym roku ciągle ulegał zmianom.

Zamiast 11 maja, nabór rozpoczął się dopiero 15 czerwca, lecz nasza kampania promocyjna już w maju informowała o możliwości kształcenia w zawodzie dekarz.

W Internecie wyświetliliśmy blisko 3 miliony reklam, promujących dekarstwo oraz szkoły oferujące ten kierunek, docierając do około 370 tysięcy osób – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Nasze działania wspieraliśmy artykułami w regionalnej prasie i serwisach informacyjnych, banerami, bilbordami, a także spotami w wybranych rozgłośniach radiowych.


Podczas rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, kandydaci mogli wybierać sześć szkół i kierunków jednocześnie (w ubiegłym roku – maksymalnie trzy), dzięki czemu chęć do nauki dekarstwa zadeklarowało ponad 140 osób (jako pierwszy lub kolejny wybór).

Listy uczniów zakwalifikowanych do szkół zostały ogłoszone dopiero w drugiej połowie sierpnia.

Ogromnym zaskoczeniem w tegorocznej rekrutacji okazały się szkoły w Toruniu i Wieluniu.

W pierwszej z nich nie utworzono żadnej klasy w szkole branżowej (zainteresowanych dekarstwem było łącznie 9 osób), a wszystkich chętnych zakwalifikowano do technikum.

Natomiast w Wieluniu, spośród 51 osób zainteresowanych dekarstwem, 7 mogłoby finalnie podjąć naukę tego zawodu. Grupa dekarska w klasie dwuzawodowej jednak nie powstała.

Za taką decyzję odpowiedzialny był organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatu Wieluńskiego, które uznało, że kształcenie kilku uczniów w zawodzie deficytowym jest dla nich nieopłacalne.

Zamiast klas dekarskich utworzono dwie pełne klasy monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (łącznie ponad 50 osób).


Według danych z pierwszych dni września, w roku szkolnym 2020/2021 do grona uczniów szkoły branżowej w kierunku dekarz, dołączyło 27 osób. Liczba placówek uczących dekarzy wzrosła z pięciu do siedmiu szkół.

Nowymi punktami edukacji dekarzy na mapie kampanii Zawód Przyszłości Dekarz są: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.


Rok szkolny rozpoczął się nie tylko dla uczniów, ale też dla zespołu projektu Zawód Przyszłości Dekarz.

W najbliższym czasie będziemy pojawiać się w szkołach z informacją o korzyściach nauki w tym zawodzie oraz wynikających z działania projektu. Będziemy organizować szkolenia dla uczniów, nauczycieli, zapewniać materiały i narzędzia do praktycznej nauki zawodu, a także do promocji profesji w szkołach podstawowych.


(A.B.)


FUNDACJE VELUX – VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN – powołane do działania w latach 70. i 80. przez inż. Villuma Kanna Rasmussena – założyciela firmy VELUX, przyznają granty w dziedzinie nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury zarówno w Danii, jak i poza jej granicami. Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce, a wartość dotychczas przyznanych w Polsce środków to 107 mln zł. Średnia wysokość przyznanego grantu to 3,5 mln zł. Ostatnio fundacje koncentrowały się głównie na wsparciu projektów związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie. Od 2018 roku szanse na otrzymanie grantu mają również projekty dotyczące rozwoju edukacji zawodowej młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button