Dachy PłaskieIzolacje przeciwwodne

Membrany EPDM

EPDM zdobywa coraz większą popularność i uznanie wśród dostępnych na rynku pokryć dachowych. Wzrost zainteresowania tą technologią wynika przede wszystkim z imponujących parametrów. EPDM to materiał wysoce szczelny, odporny na działanie czynników atmosferycznych i wytrzymały mechanicznie. Umożliwia on wieloletnią użyteczność bez konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych.

Tekst ADAM CHOJNACKI, ROMAN KWIATKOWSKI

FOT.: AKADEMIA DACHÓW PŁASKICH

Izolacja dachu płaskiego to niezwykle istotny czynnik, któ­ry gwarantuje budynkowi bezpieczeństwo. Szczególnej uwagi wymaga dach płaski. W takiej sytuacji następuje bowiem konieczność wykonania wyjątkowo szczelnej war­stwy izolacyjnej, która w dobrym stopniu zapobiegnie prze­nikaniu wody i wilgoci. Do izolacji przeciwwilgciowej dachów stosuje się obecnie membranę EPDM (skrót od etylen-pro­pylen-Dien-Monomer). Jest to nic innego jak uzdatniony ka­uczuk syntetyczny, czyli połączenie etylenu, propylenu i mo­nomeru. Skład wpływa na przydatne właściwości fizyczne. Są nimi przede wszystkim elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, dobre znoszenie niskich oraz wysokich tempera­tur. EPDM jest bardzo odporne na działania szkodliwych czyn­ników atmosferycznych, co zapewnia temu pokryciu bardzo wysoki stopień żywotności. Dzięki temu może być stosowane w każdym klimacie. Standardowo szacuje się pięćdziesięcio­letnią żywotność materiału, bez konieczności przeprowadza­nia skomplikowanych i drogich prac renowacyjnych.

Właściwości EPDM

FOT.: AKADEMIA DACHÓW PŁASKICH

Tajemnicą sukcesu membrany jest EPDM tworzący bazę główną warstwy szczelnej. To materiał, który zapewnia wy­soką jakość szczelności. Powiązana chemicznie struktura wpływa na elastyczność, gwarantująca nieodkształcalność materiału i wysoką odporność. Dzięki temu, membrana hydro­izolacyjna dachów płaskich nie wymaga układania żadnych dodatkowych warstw wierzchnich.

Kauczuk jest także bardzo odporny na gwałtowne zmiany temperatury i zachowuje swoje właściwości zarówno podczas silnych mrozów, jak i upałów.

To wszystko sprawia, że membrana EPDM nie traci swoich zdolności izolacyjnych nawet po upływie 25 lat. Funkcjonal­ność i swoboda wyboru technik układania membrany EPDM, sprawia że nadaje się ona do zastosowania w nowych i remon­towanych obiektach.

Wszechstronne zastosowanie EPDM

FOT.: AKADEMIA DACHÓW PŁASKICH

Olbrzymią zaletą EPDM jest fakt, że jest to materiał wszech­stronny, który może być wykorzystywany do krycia niemal każ­dego typu dachu. Idealnie współpracuje z montowanymi na da­chu panelami fotowoltaicznymi, nadaje się do pokrycia dachu zielonego, tarasu użytkowego i wielu innych.

EPDM to nie tylko membrana przeznaczona do pokrycia da­chu. Jest to materiał wysoce odporny na przerastanie korzeni, wrastanie roślinności. Z tego powodu ten rodzaj membrany może być także stosowany pod poziomem gruntu, na przykład do wykładania dna stawu, oczek wodnych itp. Co ciekawe, od­porność na korzenie jest naturalną cechą EPDM, a nie wyni­kiem dodatkowej obróbki. Ta cecha dodatkowo kwalifikuje tę technologię do użycia w zbiornikach wodnych, szczególnie tych o charakterze pitnym lub przy stawach hodowlanych. Naturalny charakter EPDM wpływa bowiem na pełną przyjazność wobec środowiska. Membrana taka nie emituje toksycznych substan­cji, nie zatruwa wody, roślinności, ani zwierząt w niej żyjących.

Podstawowym zastosowaniem membran EPDM jest wyko­rzystywanie ich jako pokrycia dachu, warstwy uszczelniającej i zabezpieczającej dach. Membrana przyjęła taką funkcję prak­tycznie od pojawienia się jej na rynku. Głównym jej przeznacze­niem jest układanie na dachach płaskich, co nie znaczy, że tylko do takiej powierzchni się nadaje.

EPDM sprawdza się także na dachach lekko spadzistych, ale także tych trudniejszych, o charakterze mocnego pochyłu.

Membrana może być układana również na innych elemen­tach architektonicznych. Technologia ta jest wręcz idealna do stosowania na dachów zielonych – zarówno tych wykorzystu­jących naturalną roślinność, jak i trawę sztuczną. Dachy takie wymagają najwyższej jakości szczelności oraz odporności na przenikanie korzeni.

Folia EPDM znajduje również coraz częściej zastosowania na elewacjach budynków, fasadach. Zapewnia ona hydroizolację i hermetyczną szczelność. Membrana może stanowić idealną formę uszczelnienia dylatacji, prefabrykowanych elementów betonowych i połączeń konstrukcji z różnymi ramami, rynnami czy przepustami.

Folia EPDM ma także olbrzymią zaletę, która jest związana z możliwością jej ponownego przetworzenia lub nawet wyko­rzystania. Membrana bazująca na technologii EPDM nadaje się do ponownego użycia, nawet po zburzeniu budynku. W każ­dym momencie do starej membrany EPDM dokleimy się nową. Można także zerwaną folię poddać przetworzeniu, cofnąć ją do stanu granulatu i wykorzystać przy produkcji kolejnych mem­bran dachowych. Jest to zatem bardzo ekologiczne rozwiąza­nie, które minimalizuje problem z koniecznością składowania odpadów.

FOT.: AKADEMIA DACHÓW PŁASKICH

Zalecana grubość membrany

FOT.: AKADEMIA DACHÓW PŁASKICH

Standardowa grubość EPDM wynosi 1,14 mm, co wpisuje się w europejskie standardy jakości. Taka grubość w pełni wystar­cza, żeby pokrycie zachowało pięćdziesięcioletnie działanie i wodoszczelność. Nie znaczy to jednak, że EPDM występuje tyl­ko w takim wariancie. Na rynku dostępne są zarówno folie grub­sze, jak i cieńsze. Drugi możliwy wariant wyboru to grubość 1,52 mm. Istnieje także folia o grubości 0,8 mm, której nie stosuje się na dachach. Dlatego wybór odpowiedniej membrany powinien być podyktowany jej zastosowaniem lub też przeznaczeniem.

Folia EPDM o większej grubości – 1,52 mm – ma wyższą wy­trzymałość i znacznie zmniejsza ryzyko przebicia, powstania dziur i zniszczenia, zdecydowanie lepiej chroni także pokrycie przed przepuszczalnością korzeni. Dlatego zaleca się ją wtedy, gdy na dach ma być zielony lub mają na nim być zainstalowane panele słoneczne. To dobry wybór, również wtedy, gdy koniecz­ne jest wykonanie przewierceń w dachu lub mają być na nim zamontowane urządzenia, na przykład klimatyzatory.

Układanie EPDM

FOT.: AKADEMIA DACHÓW PŁASKICH

Membranę można mocować do podłoża na kilka sposobów. Można ją wyłożyć luźno pod balastem, kleić całą powierzchnią, mocować mechanicznie. Istnieje także możliwość przygotowa­nia pokrycia dachowego w warunkach fabrycznych jako jednej zakończonej membrany, którą wystarczy położyć na dachu. Oczywiście, projekt taki przewiduje wszystkie potrzebne w po­kryciu otwory czy stojaki do rynien, elementy odpowietrzające i inne instalacje dachowe.

EPDM można kłaść na starym pokryciu, nawet umieszcze­nie na papach bitumicznych nie stanowi problemu. Membranę można ułożyć na starym i zniszczonym bitumie. Jeżeli do tej pory dach był zabezpieczony takim pokryciem, nie będzie po­trzebne jego zrywanie. Jeśli pokrycie bitumiczne jest uszkodzo­ne, należy postawić na nowe. EPDM zapewni wieloletnią wytrzy­małość. Na samym początku należy usunąć starą posypkę oraz luźne płaty. Na tym kończą się prace przygotowujące. Membra­nę można wtedy przyklejać bezpośrednio na bitum.

W systemie pełnego klejenia arkusze membrany EPDM klejo­ne są na całej powierzchni bezpośrednio do podłoża za pomo­cą kleju kontaktowego. Sąsiednie arkusze łączy się na zakład o minimalnej szerokości 100 mm i klei za pomocą dwustronnej taśmy klejącej; w ten sposób powstaje jednorodna wodoodpor­na membrana obejmująca całą powierzchnię dachu. Uszczel­nienie obrzeży dachu oraz elementów przebić dachowych muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami technologii producenta.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button