Części dachuDachy Strome

Przejście komina przez dach

„Przelotowe” przejście przez konstrukcję dachu powinno być wykonane z dylatacją i bez sztywnego połączenia komina z konstrukcją. Z drugiej strony kominy są wysokie i smukłe, przez co są podatne na uszkodzenia. Jak zatem wykonać przejście komina przez dach i na co zwrócić uwagę?

Tekst TOMASZ RYBARCZYK

Przejście komina przez dach. Fot. Tomasz Rybarczyk

Konstrukcja komina powinna być tak wykonana, by miała odpowiednią sztywność. Jest wiele systemów kominowych i możliwości wykonania kominów z różnych materiałów, ale obecnie najczęściej stosuje się do tego pustaki keramzytobetonowe lub betonowe. Dla tego typów kominów wystające ponad dach części dodatkowo zbroi się prętami, które zatapia się w otworach w narożnikach systemowych pustaków. Zbrojenie powinno być wówczas ulokowane w otulinie (w warstwie zaprawy murarskiej lub betonowej) i powinno sięgać poniżej płaszczyzny dachu. Zalecenie producentów jest takie, że długość zbrojenia powinna stanowić przynajmniej dwukrotność jego wysokości nad powierzchnią dachu.

Oddzielenie komina od konstrukcji więźby

Oddylatowanie komina od konstrukcji więźby dachowej jest bardzo ważne, ponieważ nie powinno dojść do oddziaływania konstrukcji więźby dachowej na komin. Nawet niewielkie oddziaływanie, niewielkie odkształcenia więźby mogłyby uszkodzić komin. Dlatego nie łączy się kominów na sztywno z więźbą, a tylko zapewnia się ich boczne podparcie, jeśli jest to konieczne.
W celu wykonania dodatkowego wzmocnienia konstrukcji (bocznego podparcia) komina stosuje się obejmy drewniane lub specjalne obejmy stalowe, które zapewniają ruchy konstrukcji bez przenoszenia ich na komin i na odwrót. Obejmy mogą być z drewna – wówczas skręca się ramę, która łączy się z więźbą i która obejmuje komin zapewniając jednocześnie możliwość niezależnych odkształceń. Do tego celu też stosuje się specjalne uchwyty stalowe opasujące komin, które mocuje się do konstrukcji więźby dachowej. Zastosowanie metalowych uchwytów systemowych zapewnia sztywność poziomą komina przy jednoczesnym stałym oddylatowaniu komina od elementów więźby dachowej. Metalowe uchwyty mogą być montowane pomiędzy krokwiami lub pod nimi.

Ocieplenie komina

Należy pamiętać, że kominy powinno się ocieplić na odcinku zaczynającym się około 50-100 cm poniżej połaci dachu aż do samej góry. Ocieplenie zapobiega powstawaniu mostków cieplnych. Dlatego należy pamiętać, że obudowa komina na przejściu przez deskowanie będzie większych gabarytów niż komin w stanie surowym, więc zastosowane elementy mocujące komin mogą przechodzić przez warstwę ocieplenia.

Obróbka blacharska

W dachu nie tylko jest ważne połączenie komina z konstrukcją, ale również zachowanie szczelności na styku komina z paroizolacją oraz z pokryciem dachowym. Dlatego folię dachową w tym miejscu należy odpowiednio wywinąć na odpowiednią wysokość i przykleić do komina, by ewentualna skondensowana wilgoć odpływała od komina. Koniecznie należy też wykonać obróbkę blacharską, by zachować szczelność na styku komin – pokrycie dachowe.


TOMASZ RYBARCZYK
Architekt i inżynier budownictwa z ponad 28-letnim doświadczeniem; ma uprawnienia do projektowania i kierowania budową bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; pełni funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonawstwa; znawca materiałów i technologii; projektuje, opracowuje ekspertyzy oraz opinie techniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button