Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC dla firm dekarskich

Sygnalizowałem już kwestie związane z ważnym problemem dotykającym prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), jakim jest ustalenie wysokości Sumy Gwarancyjnej (S.G.).

Tekst JACEK BARANOWSKI

Stwierdziłem wówczas, iż wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC z zbyt niską wysokością S.G.
Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC, podobnie jak suma ubezpieczenia w pozostałych rodzajach ubezpieczeń majątkowych, zawsze wyznacza kwotowe granice odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach OC, stanowiąc istotny element każdej umowy tego typu.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na brak generalnej definicji S.G. oraz ogólnych zasad pozwalających na prawidłowe jej oszacowanie w dobrowolnych ubezpieczeniach (do których zaliczamy umowę grupowego ubezpieczenia OC dekarzy – Członków PSD).
Decydując o wyborze wysokości S.G. dekarz powinien pamiętać, że ubezpieczenie OC często jest słusznie nazywane ubezpieczeniem pasywów, czyli zobowiązań Ubezpieczonego, jakie mogą powstać w przyszłości – w okresie ubezpieczenia, jeśli Ubezpieczony zostanie uznanym odpowiedzialnym cywilnie za powstałe szkody.
Niestety, dość powszechnie zdarza się, że właściciele firm dekarskich, kierując się błędnie wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, starają się dostosować wysokości S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac dekarskich i na tej podstawie podejmują decyzję o wyborze wysokości S.G. Takie „kalkulacje” niestety mogą okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej, na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace dekarskie. Szczególnie powinni zwracać na to uwagę dekarze (firmy dekarskie), którzy realizują swoją działalność na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalności gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (na przykład najemców). W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności gospodarczej poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem jest realnym zagrożeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla odpowiedzialnej za taką szkodę firmy dekarskiej mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką S.G.
Ponieważ historia ubezpieczeń i ich rozwój są ściśle związane ze szkodami, dlatego warto przywołać choć kilka przykładów szkód, za spowodowanie których odpowiedzialnymi cywilnie były firmy branży dekarskiej.

SYTUACJA 1. Mieli remontować, a doprowadzili do pożaru

W wyniku prac dekarskich zapalił się dach i gdyby nie szybka reakcja mieszkańców mogłoby dojść do prawdziwej tragedii. Kilka mieszkań nie nadaje się do dalszego mieszkania. Mieszkańcy zmuszeni byli się ewakuować. W wyniku pożaru i akcji gaśniczej kilka mieszkań jest nadpalonych i zalanych… Lokale na poddaszu na razie nie nadają się do dalszego mieszkania, a inspektor budowlany sprawdzi, czy nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku. Ogień zaprószyli robotnicy pracujący na dachu, którzy przyznali się do winy. Możliwe, że używali otwartego ognia, który wymknął się im spod kontroli. Musiała się zapalić papa termozgrzewalna i doszło do zapalenia, bo pod spodem były tylko trociny. Nie wiem jak do tego doszło. Bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców.

SYTUACJA 2. PWSZ Legnica: Winni pożaru, nie przyznają się. Jest akt oskarżenia w sprawie wrześniowego pożaru w legnickiej PWSZ
Pożar w budynku PWSZ wybuch w godzinach porannych, około godz. 10.00 we wrześniu ubiegłego roku. Straty, powstałe na skutek szalejącego kilka godzin pożaru, są ogromne. Oszacowano je na ponad 1,5 mln złotych. Ogień zniszczył powierzchnię o rozmiarach 200 m2. Biegły z zakresu pożarnictwa, badający przyczyny wybuchu pożaru stwierdził, że pożar był ewidentnie skutkiem zaniedbania. Odpowiedzialni są za niego ludzie, przeprowadzający remont zadaszenia w budynku szkoły, ponieważ to oni nie zabezpieczyli odpowiednio drewnianej konstrukcji dachu przed działaniem ognia, którego użycie było niezbędne podczas prac. Jak doszło do pożaru? Na skutek wykonywania prac dekarskich polegających na uszczelnieniu pasa podrynnowego papą termozgrzewalną na gzymsie budynku z użyciem otwartego ognia, bez właściwego zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu przed działaniem wysokiej temperatury palnika gazowego.
Takie zaniedbanie doprowadziło do zapalenia się poszycia dachowego. Na skutek czego doszło do procesu pirolizy, tłumaczy rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, czyli rozkładu termicznego drewna, który zaczyna się już w temperaturze od 180°C. A palnik gazowy podczas użytkowania, wytwarza temperaturę około 1900°C.

SYTUACJA 3. Pożar Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Zapadł wyrok skazujący dekarza

Sąd Rejonowy w Nysie skazał dziś dekarza pracującego przy remoncie Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na rok ograniczenia wolności za nieumyślne spowodowanie pożaru. Pożar wybuchł
9 listopada 2016 roku po południu, gdy w budynku nie było już wiele osób. Część z nich zaalarmowana wyszła z budynku nawet nie widząc ognia. Straty policji spowodowane przez pożar sięgnęły
850 tys. złotych.

Moim zdaniem tylko powyższe trzy przykłady szkód pożarowych powinny być przestrogą i motywacją nie tylko do szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac dekarskich, ale także do właściwego zabezpieczenia własnego interesu majątkowego dekarza poprzez wybór wyższych wariantów wysokości S.G. w grupowym ubezpieczeniu OC dla dekarzy– Członków PSD.
Ponadto zwrócić uwagę, iż w wymienionych sytuacjach (na szczęście dla sprawców) skończyło się bez wypadków osobowych, dla których roszczenia odszkodowawcze mogłyby być także bardzo wysokie.
Warto jednak (jak zawsze przy takich okazjach) wyraźnie zaznaczyć, że zawieranie umów ubezpieczenia powinno być realizowane przez podmioty gospodarcze przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczającego i doradzi jak maksymalnie zminimalizować skutki ewentualnych błędnych decyzji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczenia OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button