Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Wypadek sprzętu budowlanego w trakcie prac dekarskich

Podczas prac dekarskich najczęściej można spotkać się ze szkodami, które w bezpośredni sposób wiążą się z wadliwym wykonawstwem. Prowadzi to najczęściej do szkód zalaniowych, a w skrajnych sytuacjach – do pożarów. Zdarza się jednak, że do szkody może też dojść wskutek przewrócenia się wyciągu towarowego (windy). Jak wtedy działa polisa OC?

Tekst JACEK BARANOWSKI

Fot. Shutterstock.com

Firma dekarska prowadziła prace polegające na remoncie dachu na budynku wielorodzinnym. Do transportu materiałów budowlanych na dach budynku dekarze używali wyciągu towarowego o maksymalnej wysokości 25 m po rozłożeniu, transportowanego na przyczepie i każdorazowo rozkładanego w miejscu prowadzonych prac dekarskich.

  • 1. W dniu wypadku firma dekarska przystąpiła do przygotowania wszystkich materiałów budowlanych oraz urządzeń niezbędnych do prac w dniu zdarzenia. Jednym z pierwszych działań było ustawienie windy towarowej, przy pomocy której w trakcie pracy miały być transportowane na dach materiały budowlane.
  • 2. W trakcie ustawiania wyciągu towarowego doszło do jego przewrócenia się, pomimo nadzorowania i prowadzenia tych czynności przez doświadczonego dekarza mającego uprawnienia do obsługi tego urządzenia.
  • 3. Niestety, w dość bliskim sąsiedztwie prowadzonych prac stały zaparkowane samochody. Wysokość wyciągu spowodowała, iż upadająca drabina uszkodziła trzy zaparkowane samochody – dwa z nich były osobowe, a jeden – towarowo-osobowy (bus).
  • 4. Postępowanie ubezpieczyciela, któremu zgłoszono wypadek i roszczenia poszkodowanych właścicieli samochodów nie było zbyt skomplikowane. Kwestia przypisania odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody ubezpieczonemu dekarzowi nie budziła wątpliwości. Tym bardziej, iż on sam opisując przebieg i okoliczności powstania szkody potwierdził swoją odpowiedzialność za szkodę. W związku z tym ubezpieczyciel musiał przede wszystkim skupić się na ustaleniu zakresu uszkodzeń poszczególnych samochodów oraz nad prawidłową wyceną wartości szkody oraz wynikających z nich odszkodowań.
  • 5. Zakres uszkodzeń wspomnianych pojazdów był różny – najbardziej ucierpiał bus, który niejako zamortyzował uderzenie upadającego dźwigu – był też najwyższym samochodem spośród wszystkich zniszczonych.
  • 6. Poszkodowani właściciele pojazdów skorzystali z propozycji ubezpieczyciela, aby skierować swoje samochody do warsztatów naprawczych współpracujących z ubezpieczycielem i aby rozliczenie ich szkód odbyło się w formie bezgotówkowej.
  • 7. Wstępna wartość kosztów naprawy aut wyniosła około 90 tys. zł, ale na tej kwocie nie zamknęły się roszczenia poszkodowanych do ubezpieczyciela OC firmy dekarskiej. Każdy z właścicieli samochodów musiał skorzystać na czas naprawy z samochodów zastępczych. Samochody zastępcze o parametrach eksploatacyjnych podobnych do dotkniętych szkodą zapewnił także ten sam warsztat naprawczy. Łączne koszty wynajmu pojazdów wyceniono na około 15 tys. zł.
  • 8. Ubezpieczyciel OC dekarza wydał decyzje, w których uznał za zasadne roszczenia poszkodowanych właścicieli samochodów, pokrył koszty napraw w rozliczeniu z zakładem naprawczym oraz pokrył koszty wynajmu samochodów zastępczych na czas naprawy pojazdów. Jedyną kwotą potrąconą z rozliczenia była franszyza redukcyjna, obowiązująca w umowie ubezpieczenia OC dekarza.
  • 9. Dekarz zawierając umowę ubezpieczenia OC swojej firmy wybrał opcję z udziałem własnym (franszyzą redukcyjną) w wysokości 6 tys. zł – dzięki temu skorzystał z dodatkowej zniżki w składce rocznej, a teraz (zgodnie z umowa ubezpieczenia) po wystąpieniu szkody tę kwotę dekarz musiał sfinansować z własnych środków.


Omawiany przykład szkody z trzema poszkodowanymi pokazuje, iż sytuacja dekarza jako zobowiązanego i dłużnika poszkodowanych nie była łatwa, a wartość szkód pokrytych w ramach ubezpieczenia OC także mogła przekroczyć bieżące możliwości finansowe dekarza. Tym razem umowa ubezpieczenia OC firmy dekarskiej okazała się jedynym skutecznym zabezpieczeniem interesu majątkowego dekarza i ratunkiem przed poważniejszymi problemami finansowymi.


JACEK BARANOWSKI
Wiceprezes zarządu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego SAGA Brokers Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań www.sagabrokers.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button