Firma dekarska

Jacek Siwiński, prezesem VELUX Polska

O współpracy firmy z wykonawcami, edukacji młodzieży, zdrowym klimacie w budynkach mieszkalnych i jubileuszu VELUX Polska, z jej prezesem – Jackiem Siwińskim – rozmawiała Iwona Szczepaniak

Grupa VELUX jest obecnie jednym z największych eksporterów okien dachowych w Polsce. Co zdecydowało o tym sukcesie na polskim rynku?

Grupa VELUX i spółki siostrzane wypracowują obecnie około ¼ wartości eksportu branży. Silna pozycja Polski w branży stolarki budowlanej to zasługa z jednej strony rozwoju polskich firm i ich ekspansji na rynki zagraniczne, z drugiej – międzynarodowych producentów. Rozpoczęli oni i rozwinęli w Polsce produkcję wyrobów gotowych i wysokiej jakości komponentów, bez których nie byłoby możliwe produkowanie stolarki w tak wysokim standardzie.

Z punktu widzenia producenta budowanie zaplecza produkcyjnego w Polsce zależy od wielu czynników, składających się na korzystne warunki prowadzenia biznesu. Moim zdaniem, jedną z korzyści prowadzenia działalności w Polsce jest solidna baza lokalnych dostawców materiałów i usług, która wspiera zwiększanie skali produkcji oraz pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany na rynku.

Z satysfakcją obserwuję postępujący rozwój naszych dystrybutorów i wykonawców, a znając perspektywę innych rynków, stwierdzam że reprezentują poziom europejski. Ścisła współpraca przynosi obopólne korzyści. Idea Firmy Modelowej głęboko zakorzeniona w naszej organizacji przynosi duże korzyści pracownikom, partnerom biznesowym i społeczeństwu. Miała ona niebagatelny wpływ na naszą dzisiejszą, mocną pozycję na wielu rynkach, w tym również polskim. Ciągły dialog z interesariuszami oraz analiza wpływu naszej działalności na otoczenie pozwalają budować bardzo solidne fundamenty organizacji oraz silną markę.

W jaki sposób firma wspiera rozwój polskiej gospodarki?

Firma VELUX obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz – 30-lecie działalności w Polsce. Ta okazja skłania do refleksji nie tylko nad dorobkiem firmy, ale także nad jej wpływem na otoczenie. Stolarka budowlana to dziś niewątpliwie jedna ze specjalności polskiej gospodarki, a wartość jej eksportu z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową. Jesteśmy dumni, że firma VELUX rozpoczęła ten proces w 1990 roku i przyczyniła się do tego sukcesu. Jestem również dumny z tego, jaką dziś jesteśmy firmą i jak istotny wkład mamy w życie gospodarcze i społeczne. Nie chodzi tutaj wyłącznie o skalę działalności, która niewątpliwie jest duża. Rozumiem to również przez pryzmat naszego wpływu na promowanie podejścia do biznesu opartego na tworzeniu maksymalnej wartości, poprzez odpowiedzialne działania na płaszczyznach ochrony środowiska i warunków pracy, edukacji społecznej. Warto również wspomnieć o projektach społecznych finansowanych przez FUNDACJE VELUX, dzięki którym pomoc w trudnych sytuacjach otrzymało i otrzymuje wiele polskich organizacji pomagających różnym grupom społecznym.

Firma aktywnie angażuje się w edukację na rzecz zdrowego i energooszczędnego budownictwa. Czy udało się osiągnąć zamierzony cel?

Promowanie zdrowych budynków to element misji edukacyjnej naszej firmy. Nie tylko z tego powodu, że nasze produkty, czyli okna dachowe pomagają w stworzeniu zdrowego domu, ale także dlatego, że budynki powinny służyć ludziom, a nie szkodzić im. Od lat staramy się edukować klientów w zakresie tworzenia zdrowych warunków do życia w pomieszczeniach i oszczędności energii w ich użytkowaniu. Zwracamy uwagę na znaczenie światła dziennego i świeżego powietrza dla zdrowia
i samopoczucia oraz uświadamiamy, jak bardzo może wzrosnąć ryzyko wielu chorób przez przebywanie w zawilgoconych i niedoświetlonych pomieszczeniach.

Od 2015 roku Grupa VELUX wydaje raport „Barometr zdrowych domów”, którego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie wpływu budynków na ludzi. W publikacjach dużo miejsca poświęcamy analizie stanu budownictwa mieszkaniowego, zwracając uwagę na potrzebę kompleksowych modernizacji w celu poprawy efektywności energetycznej.
W najnowszej, piątej już edycji badania idziemy o krok dalej i koncertujemy się na dzieciach. Okazuje się, że aż jedna trzecia wszystkich dzieci w Europie mieszka w domach, których stan techniczny może wywierać negatywny wpływ na ich zdrowie. W Polsce problem ten dotyczy 1,5 mln dzieci.

Problem chorych budynków i ich negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi – a szczególnie dzieci – jest poważny, a jego rozwiązanie wymaga dialogu i chęci współpracy wielu podmiotów reprezentujących różne branże, sektor prywatny, instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe oraz rząd. Dzięki raportowi chcemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych poprawą stanu budynków w Polsce oraz inspirować ich do wspólnego działania na rzecz wspólnego celu, jakim jest zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń. To zadanie na najbliższe lata, które będziemy realizować w wielu obszarach.

Nawet najlepszy efekt uzyskany na etapie produkcji może być zmarnowany w wykonawstwie. Czy VELUX stara się wpływać na jakość wykonawstwa?

Poziom wykonawstwa to niezwykle istotna kwestia. Jako producent okien dachowych dbamy o to, aby stale szkolić wykonawców z technik montażu. Przynosi to korzyści nie tylko samym uczestnikom, ale także ich klientom. Z moich doświadczeń wynika, że wykonawcy biorący regularnie udział w szkoleniach potrafią być też lepszymi doradcami dla klientów. Ich rola w rozwoju naszego biznesu jest więc niebagatelna.

W firmie VELUX dbamy również o to, aby okna dachowe oraz rozwiązania, które dekarze wykorzystują do montażu wyróżniały się najwyższą jakością i ułatwiały im codzienną pracę. Nieustannie ulepszamy nasze produkty, dostosowując je do zmieniających się wymogów, ale także oczekiwań klientów i profesjonalistów, montujących nasze produkty. Dzięki temu klienci mają pewność, że otrzymują wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania, a dekarze – produkty i akcesoria montażowe, dzięki którym proces instalacji jest łatwy szybki i bezpieczny, a efekt montażu będzie satysfakcjonował klienta przez wiele lat.

Współpraca biznesu ze stowarzyszeniami, które zrzeszają osoby zawodowo związane z budownictwem, jest niezwykle istotna. Wzajemny dialog i zrozumienie potrzeb, to jedyna możliwość, abyśmy jako branża mówili jednym głosem.

W jaki sposób firma VELUX wspiera dekarzy i profesjonalne rzemiosło?

Badania konsumenckie pokazują, że inwestorzy postrzegają wykonawców jako ważnych doradców w procesie budowy, a zwłaszcza remontu domu, co oznacza że oczekują od nich rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom prowadzimy programy szkoleń dla dekarzy i montażystów, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijać swoje firmy. Program obejmuje zajęcia praktyczne i rozwijanie umiejętności potrzebnych wykonawcom w codziennej pracy na budowie. Uczestnicy szkoleń mogą przyjrzeć się detalom technicznym rozwiązań VELUX oraz poszerzyć swoją wiedzę o produktach i zasadach ich montażu. Mają także możliwość, by samodzielnie je zamontować pod okiem wykwalifikowanych doradców technicznych.

Specjalnie z myślą o dekarzach i montażystach prowadzimy program „Rekomendowany Wykonawca VELUX”, który od lat cieszy się renomą wśród dekarzy – przystąpiło do niego już blisko 2700 profesjonalistów. Celem programu jest zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy – tytuł Rekomendowanego Wykonawcy VELUX przyznajemy firmie, która przeszła etap kwalifikacji na budowie, a jej pracownicy szkolą się. Uczestnikom programu udzielamy także wsparcia marketingowego. Kontakt do firmy, która otrzymała tytuł, jest publikowany w Lokalizatorze Rekomendowanych Wykonawców na stronie: znajdzdekarza.
velux.pl
. W ten sposób inwestorzy w łatwy i szybki sposób znajdują dobrych fachowców, a przeszkoleni dekarze mogą liczyć na pozyskanie większej liczby zleceń. Firmy, które przejdą etap kwalifikacji i biorą aktywny udział w programie mogą dodatkowo ubiegać się o tytuł EXPERTA VELUX.

Wdrażamy także szereg działań, które mają na celu minimalizację błędów instalacyjnych, na przykład nasze instrukcje montażu są od bardzo wielu lat rysunkowe, każdy etap jest przedstawiony bardzo szczegółowo. Zachęcamy profesjonalistów, aby oni również do nich zaglądali i korzystali z bogatej bazy filmów instruktażowych na naszym kanale YouTube.

Na rynku dekarskim brakuje rąk do pracy. Jaka jest według Pana recepta na zachęcenie młodych ludzi do tego zawodu?

Faktycznie, analizy rynku pokazują, że przedsiębiorcom brakuje wyspecjalizowanej kadry. Brak wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników stanowi jedną z przeszkód szybszego rozwoju gospodarczego w wielu państwach, w tym również w Polsce, gdzie dostępność wykwalifikowanych pracowników jest ważnym czynnikiem decyzyjnym dla inwestorów. Rozwiązaniem zarówno dla uczniów, jak i przedsiębiorstw wydaje się być ścisła współpraca biznesu ze szkołami
zawodowymi.

Warto wspomnieć także o roli FUNDACJI VELUX, które od 2003 roku działają w Polsce niezależnie od biznesu. W odpowiedzi na potrzebę podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększeniu liczby młodych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami, na lata 2018-2028 FUNDACJE VELUX uruchomiły nowy program grantowy dedykowany organizacjom społecznym, szkołom, władzom publicznym czy też lokalnym innowatorom. Bardzo cieszy mnie fakt, że między innymi PSD otrzymało takie wsparcie na rozwój projektu edukacyjno-szkoleniowego „Zawód przyszłości DEKARZ”. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom coraz więcej młodych ludzi dostrzeże w zawodach rzemieślniczych szansę na rozwój i zaistnienie na rynku pracy.

Jaka jest według Pana rola takiej organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w kształtowaniu rynku budowlanego?

Rola organizacji branżowych w kształtowaniu rynku budowlanego jest nie do przeceniania. Organizacje takie jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy postrzegam jako niezwykle skuteczny instrument wpływu i kanał dotarcia do profesjonalistów związanych z branżą. Poprzez swoje działania mają one olbrzymi wpływ nie tylko na integrację środowiska, ale także na instytucje rządowe. Niezwykle istotne są także wszelkie działania edukacyjno-szkoleniowe, szczególnie te skierowane do młodych ludzi, którzy dopiero stoją przed decyzją o wyborze zawodu. Funkcjonowanie takich organizacji wpływa również na postrzeganie wykształcenia zawodowego jako bardziej prestiżowego i perspektywicznego.

Czy w związku z tym, że na rynku brakuje rąk do pracy warto współpracować ze stowarzyszeniami branżowymi, takimi jak PSD?

Zdecydowanie. Współpraca biznesu ze stowarzyszeniami branżowymi, które zrzeszają osoby zawodowo związane z branżą budowlaną, jest niezwykle istotna. Wzajemny dialog i zrozumienie potrzeb, to jedyna możliwość, abyśmy jako branża mówili jednym głosem. Wspólnie możemy wspierać profesjonalistów związanych z branżą, angażując się w organizację szkoleń czy działać na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych.

W tym roku VELUX będzie obchodzić 30-lecie obecności na polskim rynku. To zachęca do podsumowań i wytyczania nowych kierunków rozwoju. Czy już znane są plany na najbliższą przyszłość?

Obecnie perspektywy dla branży stolarki otworowej należy oceniać nie tylko z punktu widzenia dynamiki rynku okien i drzwi, ale przede wszystkim po kątem potencjału innowacyjności produktów i usług. Rola stolarki w nowoczesnych budynkach staje się coraz ważniejsza. To właśnie takie elementy jak okna, drzwi, przesłony wewnętrzne i zewnętrzne oraz automatyka decydują o finalnych właściwościach budynku. Prawidłowo dobrane elementy oraz ich zautomatyzowanie w ramach jednego systemu to klucz do uzyskania optymalnego efektu pod względem energooszczędności oraz optymalnych warunków klimatu wewnętrznego w zakresie temperatury, jakości powietrza oraz doświetlenia światłem dziennym. Myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami w obszarze edukacji społecznej, co oznacza zdrowe budownictwo i jak jest ważne. To zadanie na lata i będzie kontynuowane. Chciałabym jednak podkreślić, że świadomość inwestorów w tym zakresie jest coraz większa. Rosną oczekiwania względem budynków, co jest równoznaczne z dużym potencjałem wzrostu dla branży, szczególnie w zakresie sprzedaży produktów komplementarnych oraz bardziej zaawansowanych technologicznie. W najbliższym czasie branża będzie musiała również sprostać nowym wymogom wynikającym z Warunków Technicznych. Co prawda produkty o wyższych parametrach są już dostępne, ale prognozowany wzrost cen dla inwestorów może być pewną barierą dla branży. Jednocześnie zwracamy uwagę na kwestie niewystarczającej kontroli rynku w zakresie zgodności parametrów niektórych materiałów budowlanych z deklaracjami producentów. Zaostrzenie przepisów może pogłębić ten problem.

Poza tym, przed nami fantastyczne wyzwanie związane z obszarem kontaktu z klientami. Naszą ambicją jest zaproponowanie naszym klientom jeszcze lepszej i nowocześniejszej obsługi tak, aby mogli otrzymywać nasze wsparcie poprzez każdy kanał komunikacji. To jest nasza długofalowa wizja, która jest już w dużej mierze realizowana, ale widzimy w tym obszarze duży potencjał do rozwoju – chcemy iść krok dalej, zgodnie z najnowszymi trendami i potrzebami klientów. Proszę mi i zespołowi VELUX Polska życzyć powodzenie w realizacji tej wizji.

Dziękuję za rozmowę i powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button