Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Czy ekologia ma znaczenie na rynku dekarskim?

W czasach, gdy dzieci pikietują pod Sejmem przerażone katastrofą ekologiczną, a klimat wariuje, nie da się pominąć tematyki dbałości o środowisko przez szeroko rozumiany biznes. Dekarze, którzy montują elementy pochodzące od wielu producentów, również wywierają wpływ na stan naszej planety. Czy ma dla nich znaczenie, jakie podejście do ekologii prezentuje dana firma? Czy orientują się w działaniach na rzecz środowiska, których podejmują się producenci?

Tekst JOANNA FLORCZAK-CZUJWID

Analizując stosunek ogółu wykonawców prac budowlanych do ekologii, zadaliśmy im pytania o marki, które uważają za ekologicznie odpowiedzialne i wykazujące się działaniami na rzecz środowiska. Potrafił je wskazać niewielki procent fachowców.

Jednak okazuje się, że wśród wymienionych marek pojawiają się te często stosowane przez dekarzy. Zatem świadomość naszej braci dekarskiej można określić jako wrażliwą na tematykę ekologii, co warto rozwijać w komunikacji marketingowej. Wśród marek wymienianych przez fachowców znajdują się marki okien dachowych, ociepleń oraz pokryć dachowych.

Na szczególną uwagę zasługuje marka okien dachowych – Fakro, która znajduje się na drugim miejscu we wszystkich rankingach. Jest określana jako wyróżniająca się na tle innych marek pod względem dbałości o środowisko naturalne (2,4%), jako ekologicznie odpowiedzialna (3,1%) oraz aktywna na polu ekologii (2,6%). Dekarze uznają ponadto za ekologiczne marki ciężkich pokryć dachowych oraz wełny mineralnej. W ich wskazaniach pojawiają się marki Braas (w trzech zestawieniach) i Röben (dbałość o ekologię, działania ekologiczne) oraz marka wełny mineralnej – Rockwool (dbałość o ekologię, działania ekologiczne).

Chociaż patrząc na liczby, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że na rynku dekarskim ekologia ma niewielkie znaczenie, to jednak szersze spojrzenie pozwala wysnuć wniosek, że dbałość marek o środowisko popłaca. W rankingu Budowlana Marka Roku od lat na medalowych pozycjach znajdują się marki wymienione powyżej. Fakro jest dla wykonawców top-marką okien dachowych, Braas jest zwycięzcą w kategorii pokryć dachowych ciężkich, a Rockwool zajmuje najwyższą lokatę w kategorii wełny mineralnej.

Jak firmy popularyzują wiedzę o ekologii wśród dekarzy?

Fakro komunikuje wykonawcom, że dbałość firmy o środowisko naturalne przejawia się między innymi w doborze wodorozcieńczalnych środków stosowanych do ochrony drewna oraz zagospodarowaniu odpadów poprodukcyjnych. Braas prowadzi ekobilans produktów, w skład którego wchodzi mierzenie emisji CO2 oraz analizy oddziaływania produkcji na glebę, powietrze i wodę. Firma Röben wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001 oraz akredytowała przyzakładowe laboratorium zgodnie z normą 45001.

Firma Rockwool wytyczyła cele związane ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla w fabrykach o 20% i poprawieniem efektywności energetycznej w halach fabrycznych. Rockwool planuje też zmniejszyć o 85% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. Wszystkie firmy podkreślają również swoje działania na rzecz zwiększenia energooszczędności w budynkach. Tym przedsięwzięciom warto się więc bliżej przyglądać.

Co dalej z ekologią na polskim rynku dekarskim?

Globalne megatrendy wskazują, że świadomość ekologiczna społeczeństwa stale rośnie. Dla produktów szybko zbywalnych staje się to standardem – większość Polaków zawsze/bardzo często wybiera produkty ekologiczne. To zjawisko zatacza coraz szersze kręgi i należy się spodziewać wzrostu znaczenia produktów przyjaznych środowisku również w przemyśle i usługach budowlanych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button