Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Dekarstwo zawodem z przyszłością

Rozmowa z Ryszardem Piwowskim – nauczycielem zawodu, dekarzem, prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PSD i członkiem Zarządu Głównego PSD o efektach partnerstwa Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z CREATON Polska w ramach programu „Zawód Przyszłości Dekarz”.

FOT.: CREATON POLSKA
Na początek porozmawiajmy o sytuacji rynkowej. Szacunkowe dane mówią, że obecnie na rynku pracy brakuje nawet kilkunastu tysięcy wykwalifikowanych pracowników, co przy niewielkiej podaży ze szkół branżowych powoduje ogromne problemy z realizacją usług. Potrzeby w zakresie edukacji młodych adeptów dekarstwa są ogromne. Zatem jaką rolę w inicjowaniu działań edukacyjnych odgrywa Polskie Stowarzyszenie Dekarzy?

Oczywiście brakuje dekarzy, brakuje chętnych do pracy w tym zawodzie. Na dobrą ekipę czeka się dość długo – pół roku, a nawet dłużej. Celem powstałego w 1999 roku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy była zmiana tej sytuacji poprzez integrację środowiska, podnoszenie kwalifikacji dekarzy i stworzenie możliwości wzajemnych konsultacji. Dzięki organizowanym szkoleniom udało się uzupełnić wiedzę związaną z nowymi technologiami – lata 90. ubiegłego wieku to zamiana między innymi papy na lepiku na papy termozgrzewalne, dachówki układane na zaprawę w układane na sucho z foliami wstępnego krycia (FWK). Jako nieliczni i jedni z pierwszych szybko dogoniliśmy najlepszych, integrując ludzi z branży w nowym otwarciu Polski na Europę.

Jaka była idea powołania jednego z czołowych projektów PSD „Zawód Przyszłości Dekarz”? Co jest jego głównym celem? Jakie jest z tym związane przesłanie dla młodych?

Do powołania projektu przyczyniła się sytuacja na rynku pracy. Szefowie firm de- karskich, w znakomitej większości wyedukowani przez Stowarzyszenie to fachowcy świadomi ogromu wiedzy, jaką musi mieć współczesny dekarz. Dekarstwo jest jedną z najważniejszych dziedzin budownictwa. Dekarze to twórcy „piątej elewacji”: najważniejszej i najładniejszej. Dach nie powstanie, gdy nie ma budynku, ale gdy już jest budynek, musi on być wykonany i w razie potrzeby remontowany. Dlatego przesłaniem dla nowych adeptów tego zawodu jest: będziecie niezbędni w procesie budowania – chodźcie do nas! W firmach świadczących usługi dekarskie brakuje pracowników na każdym szczeblu – zarówno szeregowych, jak i wykwalifikowanych. Chcemy pokazać, że zawód ten może stać się również pasją. Jako mentor drużyn widziałem, z jakim zadowoleniem i satysfakcją młodzi dekarze uczestniczący w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy i Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy opowiadają o wzajemnej rywalizacji, są dumni, z tego, co robią i co osiągają. Wszystkie działania w ramach projektu ZPD sprowadzają się do wskazywania młodemu człowiekowi, jak interesująca i atrakcyjna jest to profesja. Dlatego organizujemy spotkania, pikniki, gale i zawody dekarskie.

Również z inicjatywy PSD od września 2021 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wyodrębniło zupełnie nowy zawód: technik dekarstwa. Dla laika zawód dekarz i technik dekarstwa to to samo. Dla kogo jest ten nowy zawód? Czym różnią się te dwa zawody: dekarz i technik dekarstwa?

Zawód jest ten sam, poziom wykształcenia jest inny. Dekarz ze szkoły branżowej I stopnia zyskuje przede wszystkim praktyczną wiedzę potrzebną do pracy na dachu. Technik dekarstwa, czyli średnia klasa zarządzająca w budownictwie, prócz wiedzy z zakresu „branżówki” I stopnia potrafi organizować i kontrolować wykonywanie pokryć dachowych oraz sporządzać kosztorysy. Technicy mogą podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, organizacją i nadzorem wykonywanych prac podległych im brygad. Dysponują wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), fizyki dachu, pracy przy zabytkach, prawa pracy, rozliczania czasu pracy czy tworzenia narzędzi marketingowych. Tak naprawdę są przygotowani teoretyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub dużej komórki zakładowej. Warto też podkreślić, że technik dekarstwa może dalej kontynuować naukę na studiach wyższych, co także zachęca młodych ludzi do wyboru tej formy kształcenia.

FOT.: CREATON POLSKA
Niewątpliwie umożliwienie młodym tej formy edukacji podniesie rangę samego zawodu. Czego jeszcze możemy się spodziewać w perspektywie czasowej? Jaki to będzie miało wpływ na rynek usług dekarskich, na zatrudnienie?

O to właśnie chodzi, o podniesienie rangi zawodu. Dobry rzemieślnik to wykształcony rzemieślnik, to mistrz w zawodzie. Celem PSD jest stworzenie grupy mistrzów zawodu, dlatego organizujemy szkolenia i doprowadziliśmy do powstania w Polsce technika dekarstwa. Przynależność do PSD to obowiązek samodoskonalenia. Przewiduję, że rynek usług dekarskich podzieli wykonawców na dwie grupy, niezrzeszonych, tych, którzy być może są dobrzy i tych zrzeszonych. Z punktu widzenia klienta, zrzeszeni są bardziej godnymi zaufania, gdyż ciągle się szkolą, są bardziej rozpoznawalni w mediach, wydają publikacje, uczą w szkołach, mają komisję techniczną, która w razie sporu szybciej może rozwiązać problem, uczestniczą w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy i Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy itd. Zrzeszeni dają większą pewność wyższego poziomu usług. Już teraz cena za usługę nie jest najważniejsza, liczy się przede wszystkim dobrze wykonana praca. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy będzie ją gwarantowało, a przykłady sukcesów zawodowych poszczególnych członków Stowarzyszenia na pewno przyciągną do nas następne pokolenia dekarzy.

Jak Pan ocenia współpracę z producentami przy projekcie Zawód Przyszłości Dekarz? Na jakich płaszczyznach się ona odbywa? Co wnosi do projektu?

Żyjemy w symbiozie. Jesteśmy dla siebie niezbędni. ZPD łączy środowisko dekarzy z producentami, pomaga we współpracy, otwiera przestrzeń do kontaktu i dyskusji merytorycznej. Przy projekcie ZPD ja osobiście mocno doceniam obecność producentów, takich jak CREATON Polska w procesie szkolenia. Uczniowie spotykają realnych graczy biznesu. Będą znać produkt, markę i szkoleniowca. Gdy skończą naukę, będą wiedzieli, do kogo udać się na ewentualne konsultacje. Podczas takich spotkań poznajemy firmę i jej aktualną ofertę. Wytyczne dekarskie muszą być spójne i wspólnie wypracowywane. Przy tej współpracy producenci są bliżej promotora produktu, a sam projekt ZPD zyskuje na atrakcyjności, dzięki czemu osiąga swój cel.

W 2021/2022 roku w klasach dekarskich kształcić się będzie ponad 90 uczniów. Biłgoraj, Bydgoszcz, Nietążkowo, Bochnia, Pruszków, Myślenice – to tylko niektóre miejscowości, w których szkoły budowlane i ogólnokształcące przygotowują do zawodów: dekarz i technik dekarstwa. W nich odbywają się cykliczne szkolenia z udziałem ekspertów z Akademii CREATON. Jak układa się współpraca przy projekcie ZPD właśnie z tą marką i firmą?

Dla mnie współpraca z firmą CREATON Polska układa się bardzo dobrze, po linii partnerstwa, a partnerstwo to wspólne korzyści w osiąganiu celów. Możemy liczyć na profesjonalne, cykliczne szkolenia dla uczniów, przeprowadzane przez ekspertów Akademii CREATON, na produktach i materiałach firmy. Uczniowie mogą również zapoznać się z innowacyjną technologią produkcji dachówek ceramicznych w najnowocześniejszej w Europie fabryce w podpoznańskim Widziszewie. Otrzymują też od firmy stroje robocze oraz praktyczne dekarskie upominki. Obie strony są otwarte na dyskusje, potrafimy słuchać się nawzajem i wyciągać wnioski z naszych rozmów. Zaletą firmy CREATON jest to, że oprócz bardzo dobrych produktów, dysponuje technologią na najwyższym poziomie.

FOT.: CREATON POLSKA
Czy uczniowie byli zainteresowani tymi zajęciami?

Zainteresowanie moich uczniów było bardzo duże. Frekwencja i zaangażowanie pokazały ich podekscytowanie całym zdarzeniem. Szkolenie w Bydgoszczy odbyło się na terenie warsztatów szkolnych. Uczniowie ubrani jednakowo w stroje z logo firmy CREATON Polska, wyraźnie wyróżniali się na tle innych klas. Było to dla nich źródłem satysfakcji, dawało poczucie ważności. To doskonały sposób na dotarcie do często znużonej młodzieży. Ale ładna koszulka czy praktyczny gadżet, to nie wszystko. Lekcje były merytoryczne, prowadzone w atrakcyjny sposób, metodami angażującymi wszystkich uczniów, na konkretnych materiałach i przez eksperta – a to się młodym podoba.

A jaką opinię na temat takiej edukacji mają sami nauczyciele? Jak oceniają poziom kształcenia przez ekspertów Akademii CREATON?

Nauczyciele zawodu zobligowani są do osiągnięcia celów i efektów kształcenia zawartych w programie nauczania BUD.03. dla szkoły branżowej I stopnia i BUD.27. dla technikum dekarskiego. Poprzez współpracę z fachowcami, między innymi z Akademii CREATON, mieli możliwość poszerzenia programowych zajęć o autorskie scenariusze lekcji. Dobrze jest z poszczególnymi specjalistami odświeżać sobie wiedzę i uzupełniać o nową, ze znanymi i nowymi materiałami. Czegóż chcieć więcej? Oceniam szkolenie jako bardzo dobre i mam nadzieję, że w przyszłości moi uczniowie oraz ja sam będziemy mogli uczestniczyć w podobnych szkoleniach organizowanych przez firmę CREATON Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button