Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Kolejna klasa dekarska w Lublinie

Przygodę z dekarstwem rozpoczęła we wrześniu kolejna grupa młodzie­ży w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz Lubelskiego Ośrodka Kształcenia Dekarzy.

W szkole jest praktykowany system du­alny. Na czas trwania nauki, czyli przez 36 miesięcy, uczniów zatrudniają firmy zrze­szone w naszym Oddziale. Adepci dekar­stwa mają więc okazję funkcjonować w rze­czywistych warunkach pracy, spędzając trzy dni w szkolnych ławkach, a kolejne dwa na budowach. System taki wiąże się również z tym, że uczniowie kończący szkołę obok świadectwa ukończenia edukacji oraz tytu­łu czeladnika otrzymują świadectwo pracy, a często mają również zapewnioną posadę.

Na najlepszych uczniów, którzy w spo­sób szczególny wyróżnią się na tle klasy, czeka specjalne stypendium, które w ra­mach patronatu Oddziału Lubelskiego PSD oraz Lubelskiego Ośrodka Kształcenia De­karzy, sponsorują producenci materiałów dachowych. W ostatnim roku były to firmy Budmat, Fakro Blachotrapez. Zgodnie z regulaminem przyznawane są one najlep­szym uczniom, którzy mogą pochwalić się wysoką średnią, odpowiednią frekwencją i nienagannym zachowaniem. Stypendia są wypłacane na koniec roku szkolnego w kwotach: 500 zł, 750 zł i 1 000 zł.

Jednak stypendia to nie wszystko. Uczniowie, którzy podejmują naukę w szko­le zawodowej, odbywają również praktyki jako młodociani pracownicy. Wiąże się to z comiesięcznym wynagrodzeniem i rosną­cym stażem pracy.

Uczniowie nie tylko w szkole i na budo­wach mają okazję zapoznać się z zawo­dem dekarza. Lubelski Ośrodek Kształ­cenia Dekarzy organizuje dwa razy w miesiącu spotkania dla młodych, podczas których przyszli dekarze mogą poznać i porozmawiać z ludźmi pracują­cymi w zawodzie. Młodzież korzysta tu z dobrze przygotowanych stanowisk pra­cy, wyposażonych w nowoczesne narzę­dzia i urządzenia niezbędne do dalszego działania w zawodzie, a dzięki współpra­cy z renomowanymi producentami pra­cują na wysokiej jakości materiałach do nauki. Zapraszamy do nas producentów branży dekarskiej i mistrzów dekarstwa, którzy przekazują uczniom ogrom wiedzy merytorycznej. (M.P.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button