Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Aktywność dekarzy w Internecie

Szybkie tempo życia i wszechobecny już Internet powodują, że coraz więcej osób nie tylko korzysta z jego zasobów w wolnych chwilach, ale także wykorzystuje go do usprawnienia pracy zawodowej. Również dekarze, aby zaoszczędzić czas, mieć dostęp do szerszego zakresu wiedzy oraz asortymentu produktów, wykorzystują Internet.

Tekst ALINA WOŹNIAK
Znajomość zachowań dekarzy w środowisku online jest bardzo ważna z punktu widzenia mar­ketingowców. Mając wiedzę na temat odwiedzanych przez wykonawców portali czy wykorzystywanych aplikacji, producenci materiałów budowlanych mogą odpowiednio dostosować przekazy reklamowe oraz wybrać najlepsze kanały ich udostępniania.

Czy jest lepszy ambasador marki niż osoba, która z racji swojego doświadcze­nia wpływa na ostateczne wybory finalne­go klienta? Dekarze, pracując z konkret­nymi produktami, mogą dużo powiedzieć o ich jakości, wytrzymałości i innych waż­nych dla inwestora parametrach. Warto zatem dostosować przekazy do preferen­cji dekarzy, bo to oni polecają inwestorom konkretnych producentów materiałów da­chowych. Co więcej, ich głos ma bardzo duże znaczenie w procesie decyzyjnym klientów. Co trzeci dekarz ma bowiem bardzo duży wpływ na wybór marki po­kryć dachowych. Inwestorzy polegają na wiedzy i doświadczeniu dekarzy. Kluczem do sukcesu producentów jest więc wsłu­chiwanie się w potrzeby wykonawców i śledzenie aktualnych trendów, aby jak najlepiej dostosowywać ofertę i przekaz marketingowy.

Z badań przeprowadzonych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wynika, że 40% dekarzy korzysta z aplikacji mobilnych związanych z branżą budowlaną.

Najczę­ściej szukają oni filmów instruktażowych, z których czerpią fachową wiedzę i prak­tyczne wskazówki. Równie często przeglą­dają przepisy i normy budowlane, których znajomość jest konieczna w ich codziennej pracy. Korzystają również z ofert e-sklepów oraz wykorzystują aplikacje do obliczania ilości materiałów potrzebnych na budowie. Do korzystania z internetowych zasobów wykonawcy zazwyczaj wykorzystują telefo­ny, więc warto skupić się na dostosowaniu treści do urządzeń, na których będą one wyświetlane.

Poza aplikacjami dekarze korzystają również z różnych portali branżowych, spo­śród których największą popularnością cie­szą się dekarz.com.pl oraz muratorplus.pl.

Dekarze najczęściej poszukują tam infor­macji o nowościach rynkowych. Poza tym jest to dla nich źródło informacji z branży budowlanej. Część chętnie czyta artykuły o nowościach technologicznych, a także parametrach produktów. Pamiętać należy jednak, aby reklamy na takich stronach były subtelne, bowiem artykuły sponsorowane są uważane przez wykonawców za mniej wiarygodne.

Na uwagę marketingowców zasługuje również fakt, że zdecydowana większość dekarzy (74,8%, N=250) nie używa w Inter­necie oprogramowania blokującego rekla­my, a co drugi wykonawca zwraca uwa­gę na reklamy produktów budowlanych.

Ponad 90% dekarzy deklaruje czytanie treści przedstawianych na fanpage’ach producentów materiałów budowlanych na Facebooku! Materiały udostępniane przez producentów na stronach www oraz w ka­talogach/ulotkach to wraz ze sprzedaw­cami/doradcami w punktach handlowych główne źródła informacji o nowościach w branży dekarskiej. Dekarze uważają, że obecność producentów materiałów budowlanych w mediach społecznościo­wych pozwala im dotrzeć do szerszego grona odbiorców i jest to dobra forma re­klamy. Zauważają oni również, że dzięki fanpage’om producentów na portalach w łatwy sposób można znaleźć wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Ważne jednak, aby przekazy reklamowe były sprytnie przemycane do klientów, by nie stały się zbyt nachalne.

Wykonawcy poza poszukiwaniem infor­macji, bardzo często dokonują również za­kupów dla swoich klientów zarówno indy­widualnych, jak i instytucjonalnych. Warto zauważyć, że niemal co drugi wykonawca dokonał takich zakupów poprzez Internet.

W przypadku e-zakupów najważniejszą de­terminantą jest korzystniejsza oferta ceno­wa oraz możliwość zaoszczędzenia czasu, którego obecnie każdemu brakuje. Wielu dekarzy podkreśla również, że w Internecie asortyment jest bogatszy i bardziej dostęp­ny, a zamówione produkty są dostarczane bezpośrednio na budowę. Dokonując za­kupów online, dekarze najczęściej korzy­stają z firmowych e-sklepów producentów (31,3%), w następnej kolejności dokonują zakupu w e-sklepie specjalizującym się w jednym rodzaju wyrobów (19,6%) oraz w e-hurtowni (18,8%). Część wykonawców kupując materiały budowlane, najpierw ogląda je na żywo, w marketach bądź skła­dach budowlanych, jednak samego zakupu dokonuje w Internecie (efekt ROPO).

Wykonawcy wykorzystują również moż­liwości Internetu do reklamowania swoich usług. Mimo, że wielu z nich za najlepszą formę reklamy wciąż uważa pocztę pan­toflową to jednak coraz większe grono za­czyna dostrzegać możliwości Internetu.

Najczęściej dekarze wykorzystują strony ogłoszeniowe do reklamowania swoich usług. Największą popularnością cieszą się tu olx (48,5%), a następnie panora­mafirm.pl (24,2%). Dodatkowo dekarze umieszczają swoje ogłoszenia na porta­lach społecznościowych. Zdecydowanym liderem jest Facebook (96,4%). Instagram cieszy się dużo mniejszą popularnością (14,3%).

Rzadziej dekarze decydują się na wła­sną stronę internetową. Taką formę pro­mocji uważają za mało przydatną lub zwyczajnie – ze względu na dużą ilość zle­ceń – nie mają czasu na jej prowadzenie.

Spośród tych wykonawców, którzy mają własne strony, najwięcej uruchamia je na Facebooku. Wchodząc na taki profil klienci znajdą na niej dane kontaktowe i zdjęcia realizacji. Rzadziej dekarze udostępniają treści polecające marki. Jednak ze wzglę­du na postrzeganie ich jako fachowców posty z ich recenzjami, mogą stać się do­datkową reklamą dla producentów.

Branża budowlana dość wolno wcho­dziła w to wszystko, co dzieje się w In­ternecie. Ciągły rozwój tego obszaru jest jednak nieunikniony i należy monitorować zachowania fachowców w sieci. Tym bar­dziej, że dzięki Internetowi mają oni dostęp do szerszego zakresu wiedzy, a wszelkie informacje o parametrach czy sposobie montażu, a nawet filmiki instruktażowe są na wyciągnięcie ręki. Obserwują oni ważne dla nich konta producenckie na portalach społecznościowych i sami ogłaszają swo­je usługi: czy to na Facebooku, czy na por­talach ogłoszeniowych. Internet jest dla dekarzy zarówno cennym źródłem infor­macji, miejscem zakupu, jak i narzędziem do pozyskiwania klientów.


alina woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button